Residential Real Estate
De Rijpgracht 14 H
1055VS Amsterdam

Tel: 020-2044509
Mail: info@residential.nl

Beheer

Residential Real Estate houdt zich naast de aan- en verkoop van onroerend goed ook bezig met het beheer van uw vastgoed.

Indien u hiervoor kiest zorgen wij er vervolgens voor dat u de huur op tijd ontvangt en u geen telefoontjes ontvangt inzake eventuele klachten, reparaties en onderhoud. Wij overleggen natuurlijk wel met u voor dat er sprake is van eventuele uitgaven. Met andere woorden u heeft de lusten en niet de lasten.
Indien u uw woningen beschikbaar heeft voor de verhuur of u wilt het beheer van uw vastgoed uit handen geven kunt u contact opnemen met ons.

Hierna vindt u een aantal voorbeelden van beheerstaken die u aan ons kan uitbesteden en waarbij wij ons zonodig laten bijstaan door andere professionele dienstenverleners waarmee wij samen werken en een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd:

Administratief Beheer:

 • Huurincasso
 • Doorvoeren van indexeringen, d.i. het schriftelijk aan huurders meedelen van periodieke huurprijsindexeringen
 • Huuradministraties
 • Afrekening servicekosten
 • Archivering

Technisch Beheer:

 • Opstellen van inspectierapporten en jaarbegrotingen groot onderhoud
 • Zorg dragen voor de uitvoering van klein onderhoud, waaronder eventueel begrepen het aanvragen en beoordelen van offertes (bijv. onder een af te spreken bedrag)
 • Eventueel verzorgen van spoedeisende onderhoudswerken, waarvoor achteraf goedkeuring wordt gevraagd
 • Controleren van onderhoudswerkzaamheden en het beoordelen en betalen van de daarvoor ingediende facturen
 • Het in overleg met de opdrachtgever sluiten van contracten voor te leveren diensten en periodiek onderhoud aan technische installaties en het uitoefenen van controle op de naleving van deze contracten en het beoordelen en betalen van de daarvoor ingediende facturen
 • Inspecties ten behoeve van budgettering en jaarplan
 • Schadegevallen
 • Vergunningen
 • Milieuzaken
 • Behandelen van klachten van huurders met betrekking tot het technisch beheer
 • Toezicht houden op de algemene staat van de onroerende goederen
 • Toezicht houden op de technische installaties van de onroerende goederen
 • Uitbrengen van advies aan de opdrachtgever betreffende de noodzaak en/of wenselijkheid van wijzigingen of verbeteringen aan de onroerende goederen
 • Uitbrengen van advies inzake bewaking en/of besparing van energiekosten
 • Controleren van het gehuurde na een huuropzegging en het opmaken van een inspectierapport hiervan
 • Zorg dragen voor een correcte technische oplevering van gehuurde ruimten aan nieuwe huurders

Bel 020-2044509 of e-mail voor een vrijblijvende afspraak.